Wyciąganie kleszcza

Łapką do kleszczy można usuwać je ze skóry ludzi i zwierząt, łatwo, szybko i bezpiecznie. Ważne jest, aby usunąć kleszcza jak najszybciej. Badania wykazały, że ryzyko choroby odkleszczowej zauważalnie wzrasta, kiedy ten pozostaje w kontakcie ze skórą przez 24 godziny. Największe ryzyko występuje, jeżeli kleszcz pozostawał w skórze przez 48 godzin.

Szybkie usuwanie kleszczy w odpowiedni sposób jest bardzo ważne, aby zapobiec ewentualnym następstwom.

Tak usuniesz kleszcza łatwo i poprawnie:

 1. Proszę ustawić się tak, aby miejsce wkłucia kleszcza było łatwo dostępne i dobrze widoczne.
 2. Przyłóż łapkę do kleszczy Tick Bar do skóry, rozwarciem w stronę boku kleszcza.
 3. Przesuń łapkę pod kleszcza.
 4. Ostrożnie unieś kleszcza ze skóry.
 5. Zdezynfekuj miejsce wkłucia kleszcza i łapkę do kleszczy.

Wyciąganie kleszcza

Ważne jest, aby usunąć kleszcza w całości, w tym części głowy i/lub aparatu gębowego. Po usunięciu kleszcza, miejsce ukłucia należy pielęgnować za pomocą środka dezynfekującego. Miejsca wkłucia oglądać przez najbliższe dni od czasu do czasu. Jeżeli pojawi się stan zapalny, obrzęk, kilkucentymetrowe zaczerwienienie należy pokazać je lekarzowi.

Unikaj następujących praktyk:

 • Nie używaj ostrych szczypiec lub innych ostrych narzędzi;
  • jeśli przypadkowo uszkodzisz kleszcza, jego zainfekowana treść, może opryskać skórę lub miejsce ugryzienia i zarazić człowieka lub zwierzę.
 • Nie można zgniatać, przebijać ani ściskać kleszcza;
  • ponieważ zainfekowana treść żołądka kleszcza może wydostać się na człowieka lub zwierzę.
 • Nie wolno obracać, zginać lub rozdzierać kleszcza;
  • wykonując takie czynności zwiększa się ryzyko pozostania tkanek kleszcza w skórze i spowodowania zapalenia. Ponadto, zainfekowana treść z żołądka kleszcza łatwiej może się przedostać do ciała człowieka lub zwierzęcia.
 • Nie wolno dotykać kleszcza gołymi rękami;
  • patogeny mogą dostać się na skórę.
 • Nie stosować tłuszczy do usunięcia kleszcza;
  • powodują duszenie kleszcza i mogą spowodować zwrot zawartości żołądka kleszcza do tkanek ludzi lub zwierząt.
 • Nie należy używać zapałki lub gorącej igły, aby usunąć kleszcza;
  • kleszcz może zostać rozerwany, tak jak przy używaniu ostrych narzędzi.

Wytyczne są oparte na zaleceniach WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) i amerykańskich władz medycznych (CDC Centers „Ośrodki Kontroli Chorób i Prewencji”) i międzynarodowych rekomendacjach usuwania kleszczy, jak na przykład zawartych w poniższym artykule amerykańskich lekarzy Matthew Gammons`a i Gohar`a Salam`a (Gammons M and Salam G (2002). Tick removal. Am Fam Physician, 66(4): 643-647). Oryginalny artykuł w języku angielskim można znaleźć na stronie: http://www.aafp.org/afp/20020815/643.html.

Farmaceuta Harri Eskelin i doktor farmacji, farmaceuta Antti Alaranta.

Danger